Mijn gegevens worden verwerkt conform het privacy statement van Randstad Group. Mijn rechten (zie privacy statement) kan ik uitoefenen via de onderstaande linken.

Mijn recht op verwijdering uitoefenen

Inzage in mijn gegevens

Mijn recht op overdraagbaarheid uitoefenen

Recht op verbetering uitoefenen

Mijn recht op bezwaar uitoefenen

Mijn recht op beperking uitoefenen

Zodra je op verzenden klikt, wordt je formulier doorgestuurd naar onze afdeling 'privacy' die je aanvraag zal behandelen en je binnen de wettelijke termijn (1 maand na ontvangst van je formulier) het resultaat zal meedelen via het door jou in dit formulier opgegeven e-mailadres. Opgelet: in sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen) zal je je rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom dit niet kan.