leveranciersinfo

Sinds Randstad en Tempo-Team (voorheen Vedior) zijn samengegaan, verleent één centrale afdeling diensten aan beide partners. Die zelfstandige werkmaatschappij, genaamd Randstad Group Belgium, is verantwoordelijk voor gebundelde aankopen.

Missie en visie

Onze missie

De leveranciersmarkt bespelen om goederen en diensten continu aan de best mogelijke marktcondities te verwerven, in lijn met de bedrijfsstrategie.

Onze visie

Een professionele partner van de business zijn door:

 • te anticiperen op de klantenbehoeften.
 • uitgavetransparantie te creëren.
 • World Class aankoopprocessen te hanteren.
 • contracten te onderhandelen en te managen.
 • leveranciersperformance te vergroten.
 • de principes van de Supplier Code uit te dragen.

  Procurement

  Procurement maakt deel uit van het shared service center van de Randstad groep en staat ten dienste van alle werkmaatschappijen door inkoopondersteuning aan te bieden aan alle budgethouders. Wij stellen ons tot doel om de business maximaal te ondersteunen om zijn doelstellingen te realiseren. Dit doen we door:

  • risico’s te verminderen met doorgedreven leveranciersselectie en prestatiemanagement van leveranciers.
  • processen kritisch te bekijken en te optimaliseren. contracten actief te beheren.
  • toegevoegde waarde te genereren door o.a. een beroep te doen op de knowhow van de leverancier.
  • transparantie i.v.m. de uitgaven te vergroten.
  • de Total Cost of Ownership te optimaliseren.
  • betrouwbaar en integer te handelen.
  • categorieplannen op te maken in samenwerking met de business.

  In eerste instantie richten wij ons op de key suppliers, de kritische leveranciers en de uitgaven van > € 50 k.

  Info voor leveranciers

  Indien u samenwerkt met Randstad Group Belgium nv, het shared service center van de Randstad groep, vindt u hierbij de juiste gegevens:

  Facturatieadres

  Randstad Group Belgium nv

  Access Building

  Keizer Karellaan 586 bus 8

  1082 Brussel 

  BTW-nummer: BE 0874 753 819

  Alle facturen gericht aan Randstad Group Belgium nv moeten elektronisch verstuurd worden naar: rgb_ap@randstadgroup.be

  Contact met de inkoopafdeling: procurement@randstadgroup.be

  Katrien De Ryck tel.: 02 612 22 81

  Welke gegevens hebben wij nodig van u als leverancier:

  • naam van het bedrijf
  • rechtsvorm
  • adres
  • telefoonnummer
  • faxnummer
  • BTW-nummer
  • contactpersoon
  • e-mailadres
  • website
  • branche
  • jaar van oprichting
  • aantal werknemers
  • jaarlijkse omzet
  • ISO-gecertifieerd: ja/neen
  • dienst of product
  • NACE-code
  • ervaring: referenties in dezelfde sectoren
  • referenties in andere sectoren
  • klantenconcentraties: welke provincie(s) alle provincies

  Boekhouding / accounts payable

  Voor alle vragen i.v.m. leveranciersboekhouding

  e-mail: accounting@randstadgroup.be

  tel: 02 612 20 10

  fax: 02 612 20 39 

  Boekhouding / accounts receivable

  Voor alle vragen i.v.m. klantenboekhouding

  tel: 02 612 22 48

  fax: 02 612 22 49

  Inkoopvoorwaarden

  Wanneer u samenwerkt met Randstad Group Belgium nv of één van haar werkmaatschappijen, dan vragen wij u onze inkoopvoorwaarden te accepteren.

  GTC

  Supplier code

  Purchase to Pay

  Om ons bestel- en factuurverwerkingsproces te optimaliseren, is Randstad Group Belgium in 2022 de software van Coupa gaan gebruiken. Dit is een “Purchase to Pay” (P2P) systeem waarmee bestellingen en facturen worden gecombineerd met de contracten met de leveranciers. Dit zorgt ervoor dat Randstad meer controle kan hebben over haar uitgaven en contractuele afspraken met de leveranciers.

  Medewerkers van Randstad plaatsen bestellingen voor producten en diensten in dit nieuwe systeem. Deze bestelling gaat vervolgens door het goedkeuringsproces en wanneer de bestelling is goedgekeurd wordt deze vervolgens bij de desbetreffende leverancier geplaatst.

  Door het systeem wordt een ordernummer gecreëerd wat de leveranciers op hun factuur dienen te vermelden. Met de gegevens wordt deze factuur gematcht met de order. Wanneer deze twee overeenkomen zal de betaling plaatsvinden binnen de 30 dagen betalingstermijn. Als er geen match is zal de factuur opgehouden worden en contact worden gezocht met de desbetreffende leverancier. Dit proces zorgt ervoor dat Randstad en haar leveranciers veel tijd en kosten kunnen besparen.

  facturen aanbieden

  Leveranciers kunnen zich via deze link aanmelden bij de Coupa Supplier Portal. Via deze portal kunnen leveranciers eenvoudig en snel inzicht krijgen in orders en facturen indienen.

  factuur als cXML bestand

  Naast de Coupa supplier portal kunt u als leverancier facturen via een cXML bestand aan ons aanbieden. Een factuur als cXML-bestand zorgt voor een snellere en foutloze verwerking. Wilt u facturen via cXML facturatie naar Randstad sturen? Mail ons dan en vervolgens zullen wij de benodigde informatie toesturen.

  Vragen?

  vragen over (de betaling van) je facturen? Stuur dan een e-mail naar de accounting@randstadgroup.be.

  Contact met de inkoopafdeling: procurement@randstadgroup.be