randstad

group.

Sinds 1 januari 2014 werken alle ondersteunende diensten van Randstad en van Tempo-Team samen in één shared service center. Vanaf 1 september 2014 noemen wij dit shared service center “Randstad Group”.

shared service center.

Met deze nieuwe naam verwijzen we expliciet naar onze wortels en naar de eenheid van het shared service center. We komen er graag voor uit dat we op een efficiënte en op samenwerking gerichte manier ondersteunende diensten verlenen voor al onze werkmaatschappijen, en we onderschrijven daarbij de Randstadwaarden die ons handelen overal ter wereld leiden. 

leverancier.

Randstad group verleent als één centrale afdeling diensten aan Randstad en Tempo-Team en is verantwoordelijk voor gebundelde aankopen.
Wilt u leverancier worden of bent u al leverancier, dan vindt u hier alle nodige informatie.

leveranciersinfo

contacteer ons.

Randstad Group Belgium
Building Access
Keizer Karellaan 586 B.8
1082 Brussel
België
Tel: +32 2 612 20 00