laad een scan of foto van je identiteitskaart of paspoort op. we willen zeker zijn dat alleen jij jouw rechten kan uitoefenen.
opties rechten optional

zodra je op verzenden klikt, wordt je formulier doorgestuurd naar hr die je aanvraag zal behandelen en je binnen de wettelijke termijn (1 maand na ontvangst van je formulier) het resultaat zal meedelen via het door jou in dit formulier opgegeven e-mailadres.
opgelet: in sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen) zal je je rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom dit niet kan.

General